icon icon icon
 

CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ BẮC THÁI TIẾP ĐÓN ĐOÀN ĐÁNH GIÁ GIÁM SÁT LẦN 2 HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO ISO 9001:2015

2023-10-25 15:52:19
Sáng ngày 25/10/2023, Công ty CP Kim khí Bắc Thái đã tiếp đón đoàn chuyên gia của Công ty TNHH Socotec đến đánh giá giám sát lần 2 hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001:2015.
Buổi làm việc có sự hiện diện của Ông Nguyễn Quang Hưng – Trưởng đoàn đánh giá và  Mai Thu Huyền – Chuyên gia đánh giá cùng toàn thể cán bộ Ban ISO thuộc Công ty CP Kim khí Bắc Thái.Đoàn đánh giá đã tiến hành kiểm tra các hồ sơ liên quan đến việc áp dụng và phát triển hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO
 9001:2015 đã được cấp chứng nhận. Buổi làm việc diễn ra trong không khí khẩn trương, nghiêm túc.

Kết thúc buổi làm việc, Ông
Nguyễn Quang Hưng – Trưởng đoàn đánh giá đưa ra một số nhận xét như sau: Công ty CP Kim khí Bắc Thái đã triển khai áp dụng khá tốt yêu cầu tiêu chuẩn của hệ thống. Có một số lỗi nhỏ cần khắc phục để hoàn thiện hơn hệ thống.

Thay mặt Công ty CP Kim khí Bắc Thái, Bà Vũ Thị Vân Phó Tổng Giám đốc công ty bày tỏ lời cảm ơn cũng như những góp ý của Đoàn đánh giá để Công ty có thể hoàn thiện và ngày càng phát triển hệ thống, nhằm nâng cao chất lượng công việc trong lĩnh vực hoạt động của Công ty.BMC