HỆ THỐNG KINH DOANH

HOTLINE

090.606.9939

097.168.1111

Phòng Kinh doanh - Xuất nhập khẩu

0208.3855.243 - 0208.3855.715

Phòng Tài chính - Kế toán

0208.3855.951 - 0208.3855.715

Xưởng sản xuất gang, thép

0208.3855.767 - 0208.3855.715