HỆ THỐNG KINH DOANH

HOTLINE

0906.069.939

Phòng Kinh doanh - Xuất nhập khẩu

0208.3855.243 - 0208.3855.715

Phòng Tài chính - Kế toán

0208.3855.951 - 0208.3855.715

Xưởng sản xuất gang, thép

0208.3855.767 - 0208.3855.715

TỈ GIÁ NGOẠI TỆ

Mã ngoại tệ Mua TM Mua CK Bán
AUD 16,989.98 17,092.54 17,245.00
CAD 16,795.25 16,947.78 17,167.48
EUR 25,177.31 25,253.07 25,478.31
GBP 28,466.38 28,667.05 28,922.75
HKD 2,871.66 2,891.90 2,935.25
JPY 201.37 203.40 205.22
SGD 16,167.54 16,281.51 16,459.62
USD 22,690.00 22,690.00 22,760.00
Nguồn: Vietcombank