TIN TỨC THỊ TRƯỜNG
Số/Ký hiệu văn bản Trích yếu Ngày văn bản Tải về
134/2007/NĐ-CP Nghị định số 134/2007/NĐ-CP Quy định về đơn vị đo lường chính thức 15/08/2007
127/2007/NĐ-CP Nghị định số 127/2007/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật 01/08/2007
13/2007/QĐ-BKHCN Quyết định số 13/2007/QĐ-BKHCN Ban hành "Danh mục phương tiện đo phải kiểm định" 06/07/2007
10/2007/QĐ-BTM Quyết định số 10/2007/QĐ-BTM công bố lộ trình thực hiện hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá 21/05/2007
09/2007/TT-BKHCN Số 09/2007/TT-BKHCN hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 89/2006/NĐ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về nhãn hàng hoá 06/04/2007
40/2007/NĐ-CP Nghị định số 40/2007/NĐ-CP Quy định về việc xác định trị giá hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu 16/03/2007
130/2006/NĐ-CP Nghị định số 130/2006/NĐ-CP Quy định chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc 08/11/2006
89/2006/NĐ-CP Nghị định số 89/2006/NĐ-CP về nhãn hàng hóa 30/08/2006
68/2006/QH11 Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11 29/06/2006
154/2005/NĐ-CP Nghị định số 154/2005/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan 15/12/2005
Poster Left
Poster Right