Số/Ký hiệu văn bản: 84/2009/NĐ-CP
Trích yếu: Nghị định số 84/2009/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu
Loại văn bản: Nghị định
Đơn vị ban hành: Chính phủ
Ngày ban hành: 15/10/2009
Ngày hiệu lực: 15/12/2009
Nội dung: Điều hành xăng dầu và vấn đề tài chính liên quan
File văn bản: Tải về

VĂN BẢN KHÁC