Số/Ký hiệu văn bản: 67/2009/NĐ-CP
Trích yếu: Nghị định số 67/2009/NĐ-CP sửa đổi một số điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và Nghị định số 132/2008/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá
Loại văn bản: Nghị định
Đơn vị ban hành: Chính phủ
Ngày ban hành: 03/08/2009
Ngày hiệu lực: 03/09/2009
Nội dung: Điều hành xăng dầu và vấn đề tài chính liên quan
File văn bản: Tải về