Số/Ký hiệu văn bản: 36/2009/TT-BCT
Trích yếu: Thông tư số 36/2009/TT-BCT về ban hành Quy chế đại lý kinh doanh xăng dầu
Loại văn bản: Thông tư
Đơn vị ban hành: Bộ và ngang bộ
Ngày ban hành: 14/12/2009
Ngày hiệu lực: 15/12/2009
Nội dung: Điều hành xăng dầu và vấn đề tài chính liên quan
File văn bản: Tải về

VĂN BẢN KHÁC