Số/Ký hiệu văn bản: 26/2009/NĐ-CP
Trích yếu: Nghị định số 26/2009/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt
Loại văn bản: Nghị định
Đơn vị ban hành: Chính phủ
Ngày ban hành: 16/03/2009
Ngày hiệu lực: 01/04/2009
Nội dung: Điều hành xăng dầu và vấn đề tài chính liên quan
File văn bản: Tải về

VĂN BẢN KHÁC