Số/Ký hiệu văn bản: 234/2009/TT-BTC
Trích yếu: Thông tư số 234/2009/TT-BTC Hướng dẫn cơ chế hình thành, quản lý và sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu tại Nghị định số 84/2009/NĐ - CP về kinh doanh xăng dầu
Loại văn bản: Thông tư
Đơn vị ban hành: Bộ và ngang bộ
Ngày ban hành: 09/12/2009
Ngày hiệu lực: 15/12/2009
Nội dung: Điều hành xăng dầu và vấn đề tài chính liên quan
File văn bản: Tải về

VĂN BẢN KHÁC