Số/Ký hiệu văn bản: 222/2009/TT-BTC
Trích yếu: Số 222/2009/TT-BTC hướng dẫn thí điểm thủ tục hải quan điện tử
Loại văn bản: Thông tư
Đơn vị ban hành: Bộ và ngang bộ
Ngày ban hành: 25/11/2009
Ngày hiệu lực: 01/12/2009
Nội dung: Thủ tục hải quan, xuất nhập khẩu
File văn bản: Tải về

VĂN BẢN KHÁC