Số/Ký hiệu văn bản: 20/2009/TT-BKHCN
Trích yếu: Thông tư số 20/2009/TT - BKHCN về việc ban hành và thực hiện "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học”
Loại văn bản: Thông tư
Đơn vị ban hành: Bộ và ngang bộ
Ngày ban hành: 30/09/2009
Ngày hiệu lực: 30/03/2010
Nội dung: Đo lường, chất lượng, hao hụt xăng dầu
File văn bản: Tải về

VĂN BẢN KHÁC