TIN TỨC THỊ TRƯỜNG
Tổ chức Hội nghị Tổng kết công ty

Công ty cổ phần Kim khí Bắc Thái tổ chức hội nghị Tổng kết công tác sản xuất kinh doanh và hoạt động công đoàn năm 2015, hội nghị người lao động.

- Thời gian : Vào hồi 14h’ ngày 27 tháng 01 năm 2016

- Địa điểm : Hội trường Công ty cổ phần kim khí Bắc Thái

- Thành phần : Toàn thể cán bộ người lao động.

Công ty cổ phần Kim khí Bắc Thái đề nghị các đồng chí đến dự họp đầy đủ đúng giờ để hội nghị đạt kết quả tốt./.

Thông báo này thay cho giấy mời


Poster Left
Poster Right