TIN TỨC THỊ TRƯỜNG
Thông báo về việc hoàn tất thu hồi cổ phiếu cũ

THÔNG BÁO

Về việc hoàn tất thu hồi cổ phiếu cũ

và cấp giấy chứng nhận sở hữu cổ phần mới

 

Kính gửi: Các Quý Cổ đông

 

           Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kim khí Bắc Thái thông báo đến các Quý Cổ đông việc đã hoàn thành thu hồi cổ phiếu cũ phát hành năm 2005 và được thay thế bằng giấy chứng nhận sở hữu cổ phần mới.

           Kể từ 01/ 5/2016, cổ phiếu chứng nhận sở hữu cổ phần cũ không còn giá trị, Công ty không chịu trách nhiệm giải quyết tranh chấp, khiếu nại (nếu có) đối với số cổ phiếu cũ.

           Trân trọng kính báo./.

                                                                                                                                                                                                                     

BMC