Hội nghị tổng kết công tác SXKD năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019
Ngày 19/1/2019, Công ty Cổ phần Kim khí Bắc Thái đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai Kế hoạch năm 2019 và Hội nghị người lao động năm 2019. Tham dự Hội nghị có HĐQT, Ban Giám đốc, Trưởng, Phó các đơn vị, cùng hơn 80 CB,NLĐ của Công ty.

Tại Hội nghị, ông Trịnh Gia Giao Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc đã trình bày Báo cáo tình hình hoạt động SXKD năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019. Theo đó, trong năm 2018, Công ty đã hoàn thành các mục tiêu cơ bản so với kế hoạch như: Doanh thu tăng 130%, kim ngạch xuất khẩu tăng 104%, thu nhập của người lao động tăng 105,7%. Đặc biệt, trong năm Công ty đã hoàn thành xong việc lắp đặt dây chuyền đúc, chạy thử và đi vào hoạt động ổn định. Song hành với việc đầu tư, Công ty đặc biệt chú trọng đến công tác Marketing, mở rộng thị trường xuất khẩu, tìm kiếm những đối tác có nhu cầu lớn. Nhiệm vụ đặt ra trong năm 2019 là phát huy tối đa công suất của toàn Xưởng, đảm bảo dự án hoạt động có hiệu quả.

Ông Trịnh Gia Giao trình bày Báo cáo Tổng kết hoạt động SXKD và Kế hoạch SXKD năm 2019

Về phương hướng nhiệm vụ năm 2019, Bà Vũ Thị Vân- Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc nhấn mạnh, để nâng cao được năng suất, chất lượng sản phẩm thì cần phải chú trọng nâng cao trình độ, đào tạo nguồn nhân lực. Chú trọng công tác kiểm soát chất lượng...

Bà Vũ Thị Vân- Phó Tổng Giám đốc phát biểu tại Hội nghị

Thay mặt cho Hội đồng thi đua – khen thưởng Công ty, Bà Đinh Thị Duyên đã đánh giá tổng kết công tác thi đua trong lao động sản xuất kinh doanh năm 2018 và phát động phong trào thi đua năm 2019. Trong đó, khen thưởng 6 tháng đầu năm có 6 cá nhân và 01 tập thể. 6 tháng cuối năm có 8 cá nhân và 01 tập thể; Khen thưởng cả năm 2018 Có 8 cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”; 39 cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”; 04 tập thể đạt “Tập thể Lao động xuất sắc”; 19 cá nhân và tập thể được tặng Giấy khen. Tổng số tiền khen thưởng là hơn 50 triệu đồng.

TRao Giấy khen cho các cá nhân được nhận Giấy khen vì có nhiều thành tích trong 6 tháng cuối năm 2018

 

Các cá nhân được nhận Giấy khen vì có nhiều thành tích trong năm 2018

 

Trao chứng nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở

Trao Giấy chứng nhận Tập thể đạt danh hiệu TT LĐXS năm 2018

Cũng tại Hội nghị, bà Đinh Thị Duyên - Chủ tịch Công đoàn Công ty, đại diện tập thể người lao động đã trình bày Báo cáo tổng kết phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn năm 2018, phương hướng hoạt động năm 2019. Tổng kết công tác khen thưởng trong phong trào hoạt động Công đoàn năm 2018.

Trong phần thảo luận, đã có nhiều ý kiến tham gia đóng góp nhằm nâng cao năng lực quản trị, năng suất, chất lượng sản phẩm và đặc biệt về công tác kiểm tra chất lượng sản phẩm (KCS) đảm bảo chất lượng đủ tiêu chuẩn trước khi xuất xưởng.

Sau khi thông qua Nghị quyết Hội nghị, toàn thể đại biểu tham dự nhất trí 100% với các chỉ tiêu kế hoạch đặt ra cho năm 2019.

Biểu quyết thông qua các chỉ tiêu chính của Hội nghị

Sau khi kết thúc Hội nghị, Ban Giám đốc kết hợp với BCH Công đoàn Công ty đã tổ chức sinh nhật cho CBNLĐ có ngày sinh trong quý I.2019. Đây là hoạt động được tổ chức hàng quý thể hiện sự quan tâm của Công ty đối với CB, NLĐ và mong muốn NLĐ sẽ cống hiến và gắn bó với công ty.

BMC