Hội nghị tổng kết công tác sản xuất kinh doanh, hoạt động Công đoàn năm 2016 - Phương hướng nhiệm vụ năm 2017 và hội nghị người lao động năm 2017
Thông báo tuyển dụng công nhân đợt II năm 2016
Thông báo về việc hoàn tất thu hồi cổ phiếu cũ
Tháng Công nhân: Công đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam (CTCP) thăm và tặng quà cho người lao động của công ty Cổ phần Kim khí Bắc Thái (BMC)
Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động, bảo hộ lao động năm 2016
Thông báo tuyển dụng
Hội nghị Tổng kết công tác năm 2015 và phát động phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch năm 2016
Công ty cổ phần Kim khí Bắc Thái (BMC) gặp mặt cán bộ, công nhân viên nhân dịp đầu xuân Bính Thân
Xuân Bính Thân ấm áp của cán bộ, công nhân viên Công ty cổ phần Kim khí Bắc Thái