Công ty Cổ phần Kim khí Bắc Thái (BMC) tổ chức cho CB, NLĐ nghỉ mát hè 2019
Huấn Luyện An Toàn Vệ Sinh Lao Động và PCCC năm 2019
Hội nghị tổng kết công tác SXKD năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019
Công ty Cổ phần Kim khí Bắc Thái tổ chức Hội thi tay nghề giỏi lần thứ nhất, năm 2018
Gặp mặt, tuyên dương con CB, NLĐ của Công ty đạt nhiều thành tích trong năm học 2017 - 2018
Hội nghị sơ kết hoạt động sản xuất, kinh doanh 6 tháng đầu năm 2018 của Công ty Cổ phần Kim khí Bắc Thái (BMC)
Hội nghị giao ban công tác Đảng quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2018 của Cụm Thương mại - Du lịch - Xuất nhập khẩu.
Tổ chức sinh nhật cho Người lao động quý I và II năm 2018
Gặp mặt đầu Xuân 2018