Vỉ bếp nướng (VB - 02)

Mã sản phẩm: VB-02

Sản phẩm  Vỉ bếp nướng (VB - 02) được sản xuất theo tiêu chuẩn ISO9001-2015.

Chi tiết sản phẩm
  • Kích thước, Trọng lượng: Theo yêu cầu của khách hàng
  •  Vật liệu sản xuất: Sản phẩm bằng gang đúc
  • Lớp bảo vệ bề mặt: Sản phẩm được xử lý khô và làm sạch bụi, bên ngoài sơn theo tùy ý.
  • Sản xuất: BMC