Thép chống lò

Mã sản phẩm: BMC-T02

Sản phẩm được cắt đoạn theo chiều dài từ 6m đến 12m, trường hợp đặc biệt có thể cắt theo chiều dài yêu cầu của khách hàng. Đóng bó với trọng lượng 3 tấn/bó.

Chi tiết sản phẩm

* Quy cách sản phẩm

Sản phẩm được cắt đoạn theo chiều dài từ 6m đến 12m, trường hợp đặc biệt có thể cắt theo chiều dài yêu cầu của khách hàng. Đóng bó với trọng lượng 3 tấn/bó.

* Đặc tính kỹ thuật

Giới hạn chảy (N/mm2) Giới hạn bền kéo (N/mm2) Độ dãn dài (%) Thử uốn nguộn 180o
≥ 285 490 ÷ 630 > 20 d = 3a

* Tiêu chuẩn sản phẩm

Chủng loại Quy cách Tiêu chuẩn sản phẩm
Thép chống lò CB∏ No17 ÷ CB∏ No33 Dạng thanh ∏OCT 18662-83