Tấm lót  

Mã sản phẩm: TL-01

Sản phẩm tấm lót  được sản xuất theo tiêu chuẩn ISO9001-2015.

Chi tiết sản phẩm
  • Kích thước:
  •  Loại 2500: 210 x 210 x 16

          Trọng lượng: ≈ 4kg

  •  Loại 1850:  200 x 200 x 16

          Trọng lượng: ≈ 4kg

  •  Vật liệu sản xuất:  gang hợp kim
  • Lớp bảo vệ bề mặt: Sản phẩm được xử lý khô và làm sạch bụi, bên ngoài sơn theo tùy ý
  • Sản xuất: BMC