Công ty Cổ phần Kim khí Bắc Thái

Địa chỉ: Km số 5, QL3, P. Tân Lập, TP. Thái Nguyên

Điện thoại: (+84) 208 3855 243

Fax: (+84) 208 3855 715

Email: contact@kimkhibacthai.vn

Website: www.kimkhibacthai.vn