Kinh doanh xăng dầu

Xăng dầu là loại hàng hóa đặc biệt mang tính chiến lược không thể thiếu và liên quan mật thiết đến đời sống kinh tế xã hội, an ninh quốc gia. Công ty Cổ phần Kim khí Bắc Thái phân phối, kinh doanh các mặt hàng xăng dầu của Petrolimex, công ty Xăng dầu Khu vực I, II…

Các mặt hàng: Xăng Ron5 KC, Xăng Ron 92 KC dầu diezel, nhiên liệu đốt lò FO , Điezel 0.05S, Điêzen 0.25S, Dầu dầu hỏa dân dụng KO,…với, giá hợp lý, chất lượng đảm bảo với tiêu chuẩn quốc tế và quốc gia.